Skip to main content
Modelarstwo & Scenografia

Otwarta Pracownia Grafiki Warsztatowej

Zajęcia w Pracowni Grafiki Warsztatowej

Zajęcia obejmować będą podstawowe techniki graficzne takie jak: monotypia, sucha igła, sztych, akwaforta. Podczas zajęć adepci będą opanowywać zagadnienia związane z rysunkiem, projektowaniem, przygotowywaniem oraz wykonywaniem matryc graficznych, z których następnie wykonywane będą odbitki. Zajęcia mają na celu przybliżenie procesu powstawania grafiki, zaś jego uczestnicy będą mogli doszlifować swoje umiejętności rysunkowe oraz poznać zasady tworzenia kompozycji obrazu.

Uczestnicy warsztatów będą uczyć się nieszablonowego, graficznego sposobu myślenia. Będziemy skupiać się na tradycyjnych technikach graficznych, tzw „suchych technikach”, które nie wymagają ingerencji substancji żrących. Podstawą wszystkich technik, które będziemy stosować jest rysunek, na nim więc będziemy bazować, gdyż będzie on podstawą wszystkich działań projektowych. Równie ważnym elementem procesu twórczego są zasady tworzenia kompozycji oraz budowanie jej napięcia i na to też będziemy kładli bardzo duży nacisk.

Zajęcia rozpoczną się od omówienia przygotowanych projektów a potem postępów prac nad matrycami, które już powstają. Żaden z uczestników nie zostanie pozostawiony samemu sobie mogąc liczyć na indywidualne konsultacje oraz opiekę podczas procesu wykonywania matryc i wykonywania z nich odbitek.

Pracownia dysponuje niezbędnymi narzędziami, które powinny znajdować się w profesjonalnym warsztacie graficznym: profesjonalna prasa graficzna, kuwety do namaczania papieru, farby drukarskie, blacha tytanowo-cynkowa, linoleum, płyta plastikowa, gumowe wałki do nakładania farby i wiele innych.

Cele zajęć

W czasie zajęć uczstnicy warsztatów będa wykonywali różnego rodzaju projekty zlecane przez prowadzącego zajęcia. Ma to na celu przyswojenie i utrwalenie poznanych podczas zajęć i indywidualnych konsultacji zasad projektowania, kompozycji obrazu, metodycznego wykonywania pracy graficznej, umiejętności pracy z materiałem (matrycą graficzną), narzędziami niezbędnymi do wykonywania matrycy, przestrzegania zasad odbijania grafik z matryc, prawidłowego zabezpieczania odbitki graficznej oraz przechowywania i eksponowania jej.


Uczestnicy zapewniają sobie w we własnym zakresie:

 • papier graficzny
 • narzędzia
  • igła do trasowania
  • dłutko linorytnicz
  • benzyna ekstrakcyjna
  • czyściwo
  • rękawiczki jednorazoe ochronne
 • taśma do przyklejania prac na sklejki
 • teczki na prace

Każdy uczestnik powinien mieć skrzyneczkę, pojemnik w którym będzie mógł przetrzymywać benzyny, taśmy itd, małe rzeczy. Skrzyneczka powinna być podpisana.

Grafika warsztatowa

Grupy
 • Grupa 6-12 osób 
 • Dla osób w wieku 14+

 

CZAS

Nabór trwa – zapraszamy do zapisów!

Spotkania w Pracowni Grafiki Warsztatowej odbywają się cyklicznie – termin spotkań ustalany jest bezpośrednio z uczestnikami.

W Pracowni Grafiki Warsztatowej organizowane są również akcyjne warsztaty łikendowe (zgodnie z harmonogramem bieżącej oferty).

 

Poziom

Na zajęcia będzie może uczęszczać dosłownie każdy, bez względu na stopień zaawansowania w rysunku oraz posługiwaniu się narzędziami. Podstawą jest chęć nauczenia się czegoś nowego oraz cierpliwość i pracowitość. Cała reszta przyjdzie z czasem. Temat poszczególnych zajęć będzie omawiany na samym początku, jednak prowadzący warsztaty przedyskutuje indywidualnie z każdym uczestnikiem proces powstawania projektu oraz jego pracy nad nim.

Profil uczestnika

Na zajęcia za­pra­sza­my oso­by, któ­re chcą nauczyć się czegoś nowego, bez względu na wiek, oraz płeć te zajęcia są adresowane do wszystkich którzy chcą spróbować czegoś nowego i interdyscyplinarnego. Konieczne umiejętności zostaną wypracowane na zajęciach. Potrzeba jedynie cierpliwości i pracowitości 🙂

Sylwetka warsztatowicza

Osoba która ukończy ten warsztat będzie przygotowana do samodzielnego, świadomego stosowania poznanych technik. Będzie w stanie samodzielnie zaprojektować daną rzecz, wykonać jej rysunek poglądowy, określić jakie materiały będą jej do tego niezbędne, przygotuje bezpieczne oraz optymalne stanowisko pracy i metodycznie, krok po kroku będzie w stanie wykonać przygotowany wcześniej projekt.

Pracowania Grafiki Warsztatowej

Prezentujemy przygotowany przez Adama Kopca drugi warsztat online – tym razem z grafiki warsztatowej „Linoryt – krok po kroku”.

Dzięki temu krótkiemu warsztatowi dowiecie się jak wykonać własną pracę w technice linorytu.

Przykładowe projekty realizowane w Pracowni Grafiki Warsztatowej

Zaisz się teraz
na zajęcia grafiki warsztatowej

Wyełnij formluarz zapisów i zapisz się na zajęcia w Otwartych Pracownach Twórczych OpenLAB Głogów