RYSUNEK, MALARSTWO & Street-Art

Otwarta PRACOWNIA PLASTYCZNA

Zajęcia w Pracowni Plastycznej

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży zainteresowanych systematycznym rozwijaniem umiejętności plastycznych. Celem warsztatów jest stymulacja twórcza, uwrażliwienie i pobudzenie kreatywności u dzieci i młodzieży, wprowadzenie ich w różne dyscypliny i techniki oraz umożliwienie uczestnikom podjęcia działań twórczych. Podstawą spotkańbędzie kurs rysunku i malarstwa poszerzony o elementy działań z zakresu sztuki współczesnej. Kładziony jest nacisk na rozwijanie i określanie postawy twórczej uczestnika warsztatów, poprzez samodzielne próbowanie, eksperymentowanie, wyrażanie, ekspresję.

Prowadzenie warsztatów zakłada indywidualne podejście do uczestnika jak i grupowy proces interakcji uczestników. Warsztaty prowadzone są w duchu edukacji pozaformalnej, z elementami socjoterapii oraz technik arteterapeutycznych. W zależności od kształtu skomponowanej grupy, program spotkań dostosowany zostanie do potrzeb uczestników. Program integruje tematykę z zakresu: kompozycja, perspektywa, światłocień, faktura, kolor, ruch i przestrzeń, studium rzeczywistości, martwa natura, akt, zróżnicowane techniki rysunkowe, zróżnicowane techniki malarskie, aranżacje przestrzenne, street-art , itp. Program warsztatów dla dzieci uwzględnia również bieżące okazje w roku kalendarzowym (np. Dzień Babci czy Mikołajki).

Praca podczas warsztatów zakłada głównie pracę stacjonarną w pracowni, możliwe są też wyjścia w plener w porze letniej. Równie istotnym elementem edukacyjnym, jak zajęcia w pracowni, są prace wykonywane przez uczestników w domu. Zaplanowane warsztaty są kontynuacją następnych, dlatego wskazane jest by osoba uczestniczyła we wszystkich zajęciach cyklicznych.

W programie zajęć przewidziano dodatkowo zajęcia prowadzone w akcyjnym trybie warsztatowym. Ich tematyka ma za zadanie poszerzać zagadnienia rozwijane w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych w podstawowym trybie realizacji. Np: perspektywa w rysunku –wprowadzenie, podstawy anatomii ciała ludzkiego – praca z modelem, przygotowanie podobrazi malarskich.


MATERIAŁY

 • organizator zapewnia materiały do realizacji zajęć dydaktycznych w podstawowym wymiarze; o konieczności zaopatrzenia się w dodatkowe, wymagane materiały Prowadzący informuje uczestników na bieżąco
 • uczestnik zajęć (dziecko lub nastolatek) powinien być wyposażony w ubranie zmienne lub fartuch do prac brudnych w pracowni
 • organizator zajęć nie zapewnia w żadnej formie poczęstunku/ prowiantu podczas zajęć

Urszula Zygiel

Rysunek & Malarstwo

Grupy

Grupy po 6-15 osób

CZAS

Warsztaty w Pracowni Rysunku i Malarstwa odbywają się w trybie cyklicznym, cotygodniowym - zgodnie z tokiem roku szkolnego. Przewidziane są przerwy w organizacji zajęć podczas świąt. 

W rekrutacji tegorocznej wyłoniły się następujące grupy:

 • 1. grupa - dzieci w wieku 8 - 13 lat
  CZWARTEK / godz 17.00 - 19.00
  Start: 12.09.2019r. / *kontynuacja

 • 2. grupa - dla młodzieży w wieku 14+
  WTOREK / godz. 17.00
  Start: 10.09.2019r.

Poziom

Na zajęcia może uczęszczać dosłownie każdy, bez względu na stopień zaawansowania. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby, które ukończyły 18. rok życia zobowiązane są uiszczać opłatę - zgodnie z regulaminem OpenLAB. 

Stosownie do zgłaszanych zapotrzebowań grupy zostanie zaplanowany plan pracy na warsztatach. Prowadzący warsztaty omówi indywidualnie z każdym uczestnikiem jego proces. Uczestnik może liczyć na pomoc oraz wsparcie Prowadzącego na każdym etapie pracy. 

Profil uczestnika

Dzieci 8-13 lat / Młodzież 14-20 lat / Dorośli (w tym seniorzy) 21+

Uczestnictwo nie zależy od zaawansowania. Mile widziane są osoby początkujące jak i te bardziej zaawansowane. Do zawiązania się grupy o konkretnym profilu wymagana jest minimalna grupa osób chętnych - więcej informacji można zasięgnąć u Instruktora zajęć. 

Sylwetka warsztatowicza

Osoba która ukończy ten warsztat będzie przygotowana do samodzielnego, świadomego stosowania poznanych technik. Będzie w stanie samodzielnie zaprojektować daną rzecz, wykonać jej rysunek poglądowy, określić jakie materiały będą jej do tego niezbędne, przygotuje bezpieczne oraz optymalne stanowisko pracy i metodycznie, krok po kroku będzie w stanie wykonać przygotowany wcześniej projekt.

Pracowania Plastyczna

Koszt zajęć wg cennika

Zaisz się teraz
na zajęcia plastyczne

Wyełnij formluarz zapisów i zapisz się na zajęcia w Otwartych Pracownach Twórczych OpenLAB Głogów

Otwarte Pracownie Twórcze
ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów


© 2011-2019 FLIS.org.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Zygiel.com