Skip to main content
RYSUNEK, MALARSTWO & Street-Art

Otwarta PRACOWNIA PLASTYCZNA

Zajęcia w Pracowni Plastycznej

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży zainteresowanych systematycznym rozwijaniem umiejętności plastycznych. Celem warsztatów jest stymulacja twórcza, uwrażliwienie i pobudzenie kreatywności u dzieci i młodzieży, wprowadzenie ich w różne dyscypliny i techniki oraz umożliwienie uczestnikom podjęcia działań twórczych. Podstawą spotkańbędzie kurs rysunku i malarstwa poszerzony o elementy działań z zakresu sztuki współczesnej. Kładziony jest nacisk na rozwijanie i określanie postawy twórczej uczestnika warsztatów, poprzez samodzielne próbowanie, eksperymentowanie, wyrażanie, ekspresję.

Prowadzenie warsztatów zakłada indywidualne podejście do uczestnika jak i grupowy proces interakcji uczestników. Warsztaty prowadzone są w duchu edukacji pozaformalnej, z elementami socjoterapii oraz technik arteterapeutycznych. W zależności od kształtu skomponowanej grupy, program spotkań dostosowany zostanie do potrzeb uczestników. Program integruje tematykę z zakresu: kompozycja, perspektywa, światłocień, faktura, kolor, ruch i przestrzeń, studium rzeczywistości, martwa natura, akt, zróżnicowane techniki rysunkowe, zróżnicowane techniki malarskie, aranżacje przestrzenne, street-art , itp. Program warsztatów dla dzieci uwzględnia również bieżące okazje w roku kalendarzowym (np. Dzień Babci czy Mikołajki).

Praca podczas warsztatów zakłada głównie pracę stacjonarną w pracowni, możliwe są też wyjścia w plener w porze letniej. Równie istotnym elementem edukacyjnym, jak zajęcia w pracowni, są prace wykonywane przez uczestników w domu. Zaplanowane warsztaty są kontynuacją następnych, dlatego wskazane jest by osoba uczestniczyła we wszystkich zajęciach cyklicznych.

W programie zajęć przewidziano dodatkowo zajęcia prowadzone w akcyjnym trybie warsztatowym. Ich tematyka ma za zadanie poszerzać zagadnienia rozwijane w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych w podstawowym trybie realizacji. Np: perspektywa w rysunku –wprowadzenie, podstawy anatomii ciała ludzkiego – praca z modelem, przygotowanie podobrazi malarskich.


MATERIAŁY

 • organizator zapewnia materiały do realizacji zajęć dydaktycznych w podstawowym wymiarze; o konieczności zaopatrzenia się w dodatkowe, wymagane materiały Prowadzący informuje uczestników na bieżąco
 • uczestnik zajęć (dziecko lub nastolatek) powinien być wyposażony w ubranie zmienne lub fartuch do prac brudnych w pracowni
 • organizator zajęć nie zapewnia w żadnej formie poczęstunku/ prowiantu podczas zajęć

Rysunek & Malarstwo

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Rysunek & Malarstwo

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych

Rysunek & Malarstwo

Zajęcia dla dzieci

Grupy

Grupy po 4-12 osób

CZAS

Warsztaty w Pracowni Rysunku i Malarstwa (OpenLAB – kondygnacja piwniczna) odbywają się w trybie cyklicznym, cotygodniowym – zgodnie z tokiem roku szkolnego. Przewidziane są przerwy w organizacji zajęć podczas świąt i dni wolnych od pracy i nauki szkolnej.

Rok 2022/2023:

 • 1. grupa – dzieci 8-10 lat
  WTOREK / godz 16.00 – 18.15
  Prowadzi: Urszula Zygiel

 • 2. grupa – dzieci 11-13 lat
  ŚRODA / godz 16.00 – 18.15
  Prowadzi: Urszula Zygiel

 • 3. grupa – młodzież 13+
  CZWARTEK / godz 16.00 – 18.15
  Prowadzi: Urszula Zygiel
Poziom

Na zajęcia może uczęszczać dosłownie każdy, bez względu na stopień zaawansowania. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby, które ukończyły 18. rok życia zobowiązane są uiszczać opłatę – zgodnie z regulaminem OpenLAB. 

Stosownie do zgłaszanych zapotrzebowań grupy zostanie zaplanowany plan pracy na warsztatach. Prowadzący warsztaty omówi indywidualnie z każdym uczestnikiem jego proces. Uczestnik może liczyć na pomoc oraz wsparcie Prowadzącego na każdym etapie pracy. 

Profil uczestnika

Dzieci 7-13 lat / Młodzież 14-20 lat / Dorośli (w tym seniorzy) 21+

Uczestnictwo nie zależy od zaawansowania. Mile widziane są osoby początkujące jak i te bardziej zaawansowane. Do zawiązania się grupy o konkretnym profilu wymagana jest minimalna grupa osób chętnych – więcej informacji można zasięgnąć u Instruktora zajęć. 

Sylwetka warsztatowicza

Uczestnik zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa  będzie przygotowany do samodzielnego, świadomego stosowania poznanych technik. Będzie w stanie samodzielnie zaprojektować daną rzecz, wykonać jej rysunek poglądowy, określić jakie materiały będą mu do tego niezbędne, przygotuje bezpieczne oraz optymalne stanowisko pracy i metodycznie, krok po kroku będzie w stanie wykonać przygotowany wcześniej projekt.

Zapisz się teraz
na zajęcia plastyczne

Wypełnij formularz zapisów i zgłoś się na zajęcia w Otwartych Pracowniach Twórczych OpenLAB Głogów