RYSUNEK, MALARSTWO & Street-Art

Otwarta PRACOWNIA PLASTYCZNA

Zajęcia w Pracowni Plastycznej

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży zainteresowanych systematycznym rozwijaniem umiejętności plastycznych. Celem warsztatów jest stymulacja twórcza, uwrażliwienie i pobudzenie kreatywności u dzieci i młodzieży, wprowadzenie ich w różne dyscypliny i techniki oraz umożliwienie uczestnikom podjęcia działań twórczych. Podstawą spotkańbędzie kurs rysunku i malarstwa poszerzony o elementy działań z zakresu sztuki współczesnej. Kładziony jest nacisk na rozwijanie i określanie postawy twórczej uczestnika warsztatów, poprzez samodzielne próbowanie, eksperymentowanie, wyrażanie, ekspresję.

Prowadzenie warsztatów zakłada indywidualne podejście do uczestnika jak i grupowy proces interakcji uczestników. Warsztaty prowadzone są w duchu edukacji pozaformalnej, z elementami socjoterapii oraz technik arteterapeutycznych. W zależności od kształtu skomponowanej grupy, program spotkań dostosowany zostanie do potrzeb uczestników. Program integruje tematykę z zakresu: kompozycja, perspektywa, światłocień, faktura, kolor, ruch i przestrzeń, studium rzeczywistości, martwa natura, akt, zróżnicowane techniki rysunkowe, zróżnicowane techniki malarskie, aranżacje przestrzenne, street-art , itp. Program warsztatów dla dzieci uwzględnia również bieżące okazje w roku kalendarzowym (np. Dzień Babci czy Mikołajki).

Praca podczas warsztatów zakłada głównie pracę stacjonarną w pracowni, możliwe są też wyjścia w plener w porze letniej. Równie istotnym elementem edukacyjnym, jak zajęcia w pracowni, są prace wykonywane przez uczestników w domu. Zaplanowane warsztaty są kontynuacją następnych, dlatego wskazane jest by osoba uczestniczyła we wszystkich zajęciach cyklicznych.

W programie zajęć przewidziano dodatkowo zajęcia prowadzone w akcyjnym trybie warsztatowym. Ich tematyka ma za zadanie poszerzać zagadnienia rozwijane w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych w podstawowym trybie realizacji. Np: perspektywa w rysunku –wprowadzenie, podstawy anatomii ciała ludzkiego – praca z modelem, przygotowanie podobrazi malarskich.


MATERIAŁY

  • organizator zapewnia materiały do realizacji zajęć dydaktycznych w podstawowym wymiarze; o konieczności zaopatrzenia się w dodatkowe, wymagane materiały Prowadzący informuje uczestników na bieżąco
  • uczestnik zajęć (dziecko lub nastolatek) powinien być wyposażony w ubranie zmienne lub fartuch do prac brudnych w pracowni
  • organizator zajęć nie zapewnia w żadnej formie poczęstunku/ prowiantu podczas zajęć

Urszula Zygiel

Rysunek, Malarstwo, Street-Art

Grupy

Grupy po 10-12 osób

CZAS
  • Cykl Wiosenny – 12 spotkań / zajęcia po 3h (36h)
  • Cykl Jesienny – 12 spotkań / zajęcia po 3h (36h)
Poziom: początkujący

Na zajęcia może uczęszczać dosłownie każdy, bez względu na stopień zaawansowania w posługiwaniu się narzędziami, materiałami.

Temat poszczególnych zajęć będzie omawiany na samym początku cyklu, jednak Prowadzący warsztaty
przedyskutuje indywidualnie z każdym uczestnikiem proces powstawania jego pracy. Nikt nie zostanie
pozostawiony sam sobie i w każdej chwili uczestnik może liczyć na pomoc oraz wsparcie Prowadzącego.

Profil uczestnika

Dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat

W przypadku zgłaszanego zapotrzebowania istnieje możliwość utworzenia grupy dla młodzieży (15+) lub osób dorosłych (w tym seniorów)

Uczestnictwo nie zależy od zaawansowania. Mile widziane są osoby początkujące jak i te bardziej zaawansowane.

Sylwetka warsztatowicza

Osoba która ukończy ten warsztat będzie przygotowana do samodzielnego, świadomego stosowania poznanych technik. Będzie w stanie samodzielnie zaprojektować daną rzecz, wykonać jej rysunek poglądowy, określić jakie materiały będą jej do tego niezbędne, przygotuje bezpieczne oraz optymalne stanowisko pracy i metodycznie, krok po kroku będzie w stanie wykonać przygotowany wcześniej projekt.

Pracowania Plastyczna

Koszt zajęć wg cennika

Zaisz się teraz
na zajęcia plastyczne

Wyełnij formluarz zapisów i zapisz się na zajęcia w Otwartych Pracownach Twórczych OpenLAB Głogów

Otwarte Pracownie Twórcze
ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów


© 2011-2019 FLIS.org.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Zygiel.com